about-icon

ללימודים, חוגי העשרה וחוויות וחוזר לבנות את המטרה לחיים.
באמצעות שלושת האגפים של הארגון, אגף הלימודים, אגף חוגי ההעשרה ואגף הפעילות החוויתית, התקווה חוזרת ללב הילד החולה והצבע חוזר לפניו. הילדים המנותקים מבתי הספר מקבלים באגף הלימודים את ההזדמנות לחזור לשגרת לימודים המוגשת מטעם מורים פרטיים מקצועיים המלווים את הילדים החולים ומקדמים אותם בשורת מקצועות נבחרים. הרווח הוא כפול: הילדים גם מקבלים סיפוק מהלימודים עצמם וגם נהנים מהצבת “מטרה לחיים”. הילד המיואש מקבל בחזרה חזון ותקווה ובוחר את עתידו.
באמצעות אגף חוגי ההעשרה, הארגון גם מספק לילדים החולים חוגי העשרה, הכוללים חוגי מוזיקה ואמנות שונים על פי בחירת הילד ובנוסף, הילד החולה זכאי לטיולים ופעילות חוויתית בארץ ובחו”ל, הנערכת באגף הפעילות החווייתית.
הצבת מטרה לחיים הוכיחה את עצמה כיעילה מאוד בהגדלת סיכויי ההחלמה של הילדים החולים. הצבת המטרה לחיים, גרמה לשינוי מהותי במצבו הנפשי של הילד החולה והזרימה בגופו החלש כוחות מחודשים להאבק במחלת הסרטן ולנצח אותה.
הילדים רוצים עוד…
ארגון ‘לב מלכה’ קוראים לך לבוא ולהשתתף בפעילות מצילה חיים זו. אנא, אל תשאיר את הילדים החולים לבד.
בוא והצב מטרה לחיי הילדים חולי הסרטן וכך תזכה להגדיל פי כמה וכמה את הסיכויים שלהם לחיות.

about-heading

יוסי, רוני ודני, היו בני אותו גיל כשנכנסו לבית החולים.
הם נפגשו במחלקה האונקולוגית בבית החולים והפכו לחברים. מחלת הסרטן כבר התפשטה בגופם הצעיר והם עברו טיפולים כימותרפיים קשים.
אחרי שנה ו-4 חודשים, שניים מהם – יוסי ורוני – כבר לא היו בחיים. למרבה הצער. דווקא דני, שמצבו היה יותר קשה מהשניים האחרים, המשיך לחיות. הוא שרד את הטיפולים, המחלה מוגרה מגופו והוא נכנס למסלול שיקום!
כיום, שנתיים לאחר מכן, הוא מספר מה נתן לו את הסיבה לחיות: מטרה לחיים. אז, תוך כדי מצבו הקשה, הוא התחיל לימודי שפות, מחשבים ותנ”ך. כששאלו אותו למה, הוא סיפר כי יש לו תכנית להפוך למורה, מייד אחרי שהטיפולים יסתיימו.
הוא תכנן את העתיד שלו ולכן הוא שרד.
כיום הרופאים כבר לא מחזקים את העובדה, כי הרבה מאד תלוי בכוח הנפשי של הילד החולה. “מטרה לחיים”, נותנת חוסן נפשי לילדים החולים ולא רק מקלה עליהם, אלא גם מצילה את חייהם.

ארגונים רבים מגישים סיוע רפואי לילדים החולים בסרטן, מעניקים תמיכה רפואית לילד החולה ומשפחתו.
אבל מה עם הנפש?
ארגון “לב מלכה” שם את הילד החולה במרכז ומעניק לו “מטרה לחיים”. ארגון “לב מלכה” הוא היחיד שמעניק את התמיכה דווקא בפן הנפשי, באמצעות הקמפוס החוויתי לילדים חולי סרטן ותקווה לליבם, בתקופה הכי קשה, כשהם מנותקים מהלימודים, התחביבים והחוויות של בני גילם.
עם התקדמות הטיפולים, הסבל מתעצם והבדידות מתגברת. למרות שהוא מקבל את הייעוץ והטיפול הרפואי המקסימלי, בעזרתם הארגונים השונים, הוא נשאר לבד, מדוכדך ומדוכא נפשית, רחוק מהחלומות והחוויות. בלי מטרה לחיים.
כדי להחזיר לילדים החולים את התקווה ולתת להם מטרה לחיים, מעניקים ‘לב מלכה’ פעילות לימודית, העשרה וחוויות.
הילדים החולים כבר לא לבד. ברגע שארגון ‘לב מלכה’ מגיע אליו, הוא זוכה בחבילת תמיכה וסיועמקיף מאוד בפן הנפשי-רגשי, חוזר

about-heading

יוסי, רוני ודני, היו בני אותו גיל כשנכנסו לבית החולים.
הם נפגשו במחלקה האונקולוגית בבית החולים והפכו לחברים. מחלת הסרטן כבר התפשטה בגופם הצעיר והם עברו טיפולים כימותרפיים קשים.
אחרי שנה ו-4 חודשים, שניים מהם – יוסי ורוני – כבר לא היו בחיים. למרבה הצער. דווקא דני, שמצבו היה יותר קשה מהשניים האחרים, המשיך לחיות. הוא שרד את הטיפולים, המחלה מוגרה מגופו והוא נכנס למסלול שיקום!
כיום, שנתיים לאחר מכן, הוא מספר מה נתן לו את הסיבה לחיות: מטרה לחיים. אז, תוך כדי מצבו הקשה, הוא התחיל לימודי שפות, מחשבים ותנ”ך. כששאלו אותו למה, הוא סיפר כי יש לו תכנית להפוך למורה, מייד אחרי שהטיפולים יסתיימו.
הוא תכנן את העתיד שלו ולכן הוא שרד.
כיום הרופאים כבר לא מחזקים את העובדה, כי הרבה מאד תלוי בכוח הנפשי של הילד החולה. “מטרה לחיים”, נותנת חוסן נפשי לילדים החולים ולא רק מקלה עליהם, אלא גם מצילה את חייהם.

ארגונים רבים מגישים סיוע רפואי לילדים החולים בסרטן, מעניקים תמיכה רפואית לילד החולה ומשפחתו.
אבל מה עם הנפש?
ארגון “לב מלכה” שם את הילד החולה במרכז ומעניק לו “מטרה לחיים”. ארגון “לב מלכה” הוא היחיד שמעניק את התמיכה דווקא בפן הנפשי, באמצעות הקמפוס החוויתי לילדים חולי סרטן ותקווה לליבם, בתקופה הכי קשה, כשהם מנותקים מהלימודים, התחביבים והחוויות של בני גילם.
עם התקדמות הטיפולים, הסבל מתעצם והבדידות מתגברת. למרות שהוא מקבל את הייעוץ והטיפול הרפואי המקסימלי, בעזרתם הארגונים השונים, הוא נשאר לבד, מדוכדך ומדוכא נפשית, רחוק מהחלומות והחוויות. בלי מטרה לחיים.
כדי להחזיר לילדים החולים את התקווה ולתת להם מטרה לחיים, מעניקים ‘לב מלכה’ פעילות לימודית, העשרה וחוויות.
הילדים החולים כבר לא לבד. ברגע שארגון ‘לב מלכה’ מגיע אליו, הוא זוכה בחבילת תמיכה וסיועמקיף מאוד בפן הנפשי-רגשי, חוזר

ללימודים, חוגי העשרה וחוויות וחוזר לבנות את המטרה לחיים.
באמצעות שלושת האגפים של הארגון, אגף הלימודים, אגף חוגי ההעשרה ואגף הפעילות החוויתית, התקווה חוזרת ללב הילד החולה והצבע חוזר לפניו. הילדים המנותקים מבתי הספר מקבלים באגף הלימודים את ההזדמנות לחזור לשגרת לימודים המוגשת מטעם מורים פרטיים מקצועיים המלווים את הילדים החולים ומקדמים אותם בשורת מקצועות נבחרים. הרווח הוא כפול: הילדים גם מקבלים סיפוק מהלימודים עצמם וגם נהנים מהצבת “מטרה לחיים”. הילד המיואש מקבל בחזרה חזון ותקווה ובוחר את עתידו.
באמצעות אגף חוגי ההעשרה, הארגון גם מספק לילדים החולים חוגי העשרה, הכוללים חוגי מוזיקה ואמנות שונים על פי בחירת הילד ובנוסף, הילד החולה זכאי לטיולים ופעילות חוויתית בארץ ובחו”ל, הנערכת באגף הפעילות החווייתית.
הצבת מטרה לחיים הוכיחה את עצמה כיעילה מאוד בהגדלת סיכויי ההחלמה של הילדים החולים. הצבת המטרה לחיים, גרמה לשינוי מהותי במצבו הנפשי של הילד החולה והזרימה בגופו החלש כוחות מחודשים להאבק במחלת הסרטן ולנצח אותה.
הילדים רוצים עוד…
ארגון ‘לב מלכה’ קוראים לך לבוא ולהשתתף בפעילות מצילה חיים זו. אנא, אל תשאיר את הילדים החולים לבד.
בוא והצב מטרה לחיי הילדים חולי הסרטן וכך תזכה להגדיל פי כמה וכמה את הסיכויים שלהם לחיות.