תעודת זהות

  תאריך לידה
  שם פרטי

  שם משפחה

  מין (יש לסמן במקום המתאים)

  מיקוד חדש

  דואר אלקטרוני
  כתובת

  טלפון נייד

  ברצוני להצטרף לצוות המתנדבים/ות שיוצאים/ות עם הילדים לימי כיף וחויות
  ברצוני להצטרף לצוות המתנדבים/ות המעביר שיעורים פרטיים וחוגים

  join