fun-icon

fun-headinh

כשמבקרים מגיעים לאגף החוויות, הם לפעמים חושבים שהם טעו בכתובת. הם מצפים לראות ילדים חולים עצובים ולהפתעתם הם מגלים ילדים מוצפים באושר ושמחה וברקע צחוק פעמונים…
הפעילות והטיולים החווייתיים, בארץ ובחו”ל, של ארגון ‘לב מלכה’, מצליחים כל פעם מחדש לרגש את הילדים ולקחת אותם למחוזות חדשים של שמחה מתפרצת וצחוק מתגלגל…
וכשההורים רואים זאת, הם מתחילים לבכות… מאושר.
והרופאים בבית החולים, רואים תוצאות.

אגף החוויות

פעילות חווייתית עבור ילד חולה או טיול מרתק, זה חזרה לחיים. זה לא ממריץ את הדם ומעלה את האדרנלין. הילד מגלה שוב את העולם מחדש, אפשר עוד לחייך, עדיף לא להכנע למחלה.
אגף הפעילות החווייתית של ‘לב מלכה’ משקיע מאמץ רב ומשאבים בלתי נגמרים בפעילות זו, בגלל התוצאות המרגשות.
נדרשת לוגיסטיקה מורכבת להסדרת המכשור הרפואי הכרוך בהוצאת חלק מהילדים החולים אל מחוץ לבתי החולים ואת הכל עושים פעילי ‘לב מלכה’ במסירות מלאה.

personדודי, בן 15, הרצליה
“כבר לא היה לי כוח לכל הטיפולים הכואבים בבית החולים, כבר לא היה לי כוח לחומרים”

 

personאויר טרי, אבל לא של גינת בית חולים
יוחאי, בן 11, צפון
“הטיולים של ארגון ‘לב מלכה’ זה בכלל סיבה טובה”