limudim-icon

limudim-heading

הקמפוס החוויתי לילדים חולי סרטן, הינו תכנית הדגל של ארגון ‘לב מלכה’, שיעניק להם מטרה חדשה לחיים, אחרי הניתוק הפתאומי מהחברים ומשגרת הלימודים בבית הספר.
במסגרת הקמפוס, מקבלים הילדים החולים מחדש חבילת תמיכה לנפש באמצעות 3 האגפים של הארגון:
אגף לימודים, אגף חוגי העשרה ואגף פעילות חוויתית.
כך, הם מקבלים מטרות מקיפות לחייהם ויוצרת בליבם תקוות מחודשות. יש בשביל מה לקום בבוקר, יש לימודים, יש חברים ויש חוויות.

אגף לימודים

בתוך כיתת לימודים כמעט רגילה, מקבל הילד החולה תכנית לימודים מושקעת של מתמטיקה, מחשבים ותנ”ך, המועברת באמצעות מורים פרטיים המתמסרים לתפקיד המיוחד.
בכיתה דואגים ליצור אווירה ביתית ורגועה ככל האפשר, המסייעת לשלווה הנפשית של הילד. התכנים מועברים בצורה חדה, קלה ותמציתית, המאפשרים לכל ילד להבין את הנלמד ולהתקדם עם החומר הלימודי המועבר בצורה מרתקת ומאתגרת במיוחד.
ילד שלומד, הוא ילד עם תכנית. הוא כבר לא מאחור. ילד שלומד, הוא ילד שמתכנן לעצמו את העתיד, חושב על מקצוע בבוא היום ומתמלא אושר. חומר הלימודים המגוון מעניקים לילד הזדמנות לשכוח מהדקירות והטיפולים ולהרגע מעט מהכאב.

personנתן, בן 12, חיפה
“הלימוד בתוכניות ‘לב מלכה’ מוסיף לי מכל בחינה. יותר מהכול”

 

personיאיר, בן 14, תל אביב
“בזכות תכנית הלימודים של ארגון ‘לב מלכה’, אני קודם כל לומד, מפסיק להיות מחוץ לעניינים”

 

personדני, בן 11, ירושלים
“היחס של המורים של ‘לב מלכה’ זה כזה מיוחד שכדאי לבוא ללימודים רק בגלל זה”